Видео съдържание Документация, начин за работа

Описание на работата с Контролен Панел
Промяна на настройките на инсталиран Кредитен Калкулатор
Инсталация на Кредитен Калкулатор на OpenCart
Инсталация на Кредитен Калкулатор на PrestaShop
Инсталация на Кредитен Калкулатор на WooCommerce
Инсталация на Кредитен Калкулатор на Magento 1
Инсталация на Кредитен Калкулатор на Magento 2
Инсталация на Кредитен Калкулатор на PHP 1-ва част
Инсталация на Кредитен Калкулатор на PHP 2-ра част
Извършване на покупки на кредит от онлайн платформа